Άρχοντες ξανά

Οι Άρχοντες έρχονται ξανά. Αφήσαμε τα δαχτυλίδια και προετοιμάζουμε την νέα μας διαδικτυακή πύλη για την πραγματικότητα. Θα ενημερωθούμε για τα πάντα. Όχι μόνο για την Mordor. Ακολουθήστε την συντροφιά μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *